Onze missie

We leven in een meer gedigitaliseerde maatschappij waarbij wij vaststellen dat de kracht van de media niet valt te onderschatten. Naast een immense belangstelling voor alles wat te maken heeft met cultuur, jeugd & media zijn wij hierbij vooral geraakt door een blijvende nood aan een positieve benadering binnen een diverse samenleving. In de zomer van 2017 hebben wij, een groep geëngageerde Antwerpenaren, daarom Scum Studios vzw opgericht.

Met Scum Studios leggen we ons toe op het creëren van een experimenteel platform waar culturele, media en audiovisuele projecten kunnen gerealiseerd worden. Hierbij willen wij participatieve kansen creëren voor kinderen en jongeren tijdens een uniek en inspirerend leerproces.

Wij willen daarnaast het grote publiek vertrouwder maken met hedendaagse sociale, culturele en maatschappelijke thema’s door een bewustwordingsproces op gang te brengen ter bevordering van reflectie, dialoog, informatie-uitwisseling en ontwikkeling tussen verschillende gemeenschappen.

Alle kinderen hebben het recht
te spelen, te rusten, zich te ontspannen
en deel te nemen aan
culturele en artistieke activiteiten.
—Unicef

wanna be

part of

scum?

We love and care about our volunteers! Het zijn vooral onze vrijwilligers die er mee voor zorgen dat we onze projecten succesvol kunnen realiseren. Scum Studios is steeds op zoek naar versterking, talenten, experts en toffe ideeën! Wanna be part of Scum? Stuur ons een mailtje, join us!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.